Toimintasuunnitelma

Kausi 2017-2018, suunnitelma

Koulutus tapahtuu syksyllä järjestettävillä kertauskursseilla niin toimitsijoille kuin tuomareillekin

SJL:n aluekouluttajan ja kerhokouluttajan johdolla. Kaikki toimitsijat ja tuomarit velvoitetaan

osallistumaan edellä mainituille kursseille voidakseen toimia omissa tehtävissään. Kutsutut

tuomarit osallistuvat myös alueen Kilpatuomarileirille tai Tulevaisuuden Tuomarit -leirille.

Peruskurssi järjestetään myös, jos saamme sinne osallistujia, että saamme toimintaan uusia

tulokkaita.

Paikallisille seuroille järjestämme mm. toimitsijakoulutusta sekä C-juniorituomarikoulutuksen

tarpeen mukaan. Pyrimme osallistumaan SJTL:n ja SJL:n järjestämiin koulutus- ja

kokoustapahtumiin, jotta pysymme ajan hermolla myös aivan Suomen terävimpään kärkeen.

Koska yllämainitut koulutukset tapahtuvat eri puolilla maata, on meidän varauduttava myös

taloudellisesti osallistumaan koulutettavien kuluihin. Järjestämme myös kuukausikokouksia

joissa käymme läpi mm. uusia sääntötulkintoja ja toimintaan liittyviä asioita.

Tuleva kausi on kerhollemme jälleen kerran haasteellinen tuomareiden vähäisestä määrästä

johtuen, huhujen mukaan lopettamisia on jälleen tulossa? Raahessa edustusjoukkue pelaa II-

divisioonassa ja se on paikkakunnan korkein tuomittava taso. Myös paikalliset junioreiden

ottelut vaativat tuomareilta oman panoksensa ja näin ollen tarkoituksenamme on saada uusia

tuomareita ja toimitsijoita koulutettua mahdollisimman paljon, jotta pysyisimme mukana kovassa

kilvassa.

 

Kypärämainos P.Hämeenahon kanssa on voimassa vielä kauden 2015-2016 ja pyrimme

löytämään myös selkämainokselle yhteistyökumppanin. Pyrkimyksemme on selviytyä yllä

olevista tavoitteista vähintäänkin hyvällä arvosanalla niin taloudellisesti kuin toiminnallisesti ja

siihen tarvitaan meidän kaikkien jäsenten talkoohenkeä ja sataprosenttista panosta.